top of page
1200px-Un1.svg.png

PROHLÍDKA

Na prohlídce provedeme inspekci materiálu a vyhodnotí se jeho stav, zjistíme co je třeba pro samotnou renovaci tzn. jaké budou potřebné nástroje a techniky. Společně domluvíme místo výkonu práce, časový harmonogram a navrhneme předběžnou kalkulaci nákladů .

1200px-Deux.svg.png

PRÁCE 

Během prací jsme spolu většinou telefonicky či osobně v kontaktu a informujeme o postupu prací. Ten zahrnuje poradenství a změny v projektu (opravy, úpravy), které se mohou ukázat jako nezbytné. To pomůže zajistit, že projekt bude dokončen v požadovaném čase a v požadované úrovni kvality.

1200px-Trois.svg.png

ODEVZDÁNÍ

Domluvíme si přesný termín odevzdání a při něm zhodnotíme výsledek práce, abyste se ujistili, že byla vaše očekávání naplněna . Pokud budou zjištěny nějaké nedostatky domluvíme se na jejich úpravách. Pokud je vše v pořádku tak vám ještě předáme pár informací o budoucí údržbě materiálu.

bottom of page